Cronologie

1862-Prima lege

În România, prima lege care a reglementat dreptul de autor de opere literare si artistice a fost Legea presei – 13 aprilie 1862, lege care a fost adoptata în timpul domniei lui Cuza Voda si recunostea creatorilor, dreptul de a se bucura ca de o proprietate în tot timpul vietii lor, de dreptul de a reproduce, de a vinde si de a ceda operele lor. Era prevazut ca reproducerea sau imitarea unei opere fara consimtamântul autorului se sanctioneaza printr-o dubla sanctiune si anume : confiscarea exemplarului astfel obtinut cât si plata unei amenzi echivalenta cu pretul a 1.000 de exemplare din editia originala.
Dreptul de a transmite exploatarea operei prin mostenire se facea pe o perioada determinata si anume 10 ani de la moartea autorului („de cuius”). Sub rezerva reciprocitatii, legea recunostea acest drept strainilor, cu precizarea ca ei nu putea beneficia în România de drepturi care le erau recunoscute în tara lor de origine. –

sursa: Anca Marina – Dreptul proprietății intelectuale

Legislaţia românească privind drepturile de autor are o vechime foarte mare, printre cele mai avansate din Europa la momentul respectiv. Cea dintâi lege care a reglementat în România drepturile autorilor de opere literare  şi artistice a fost legea presei din 13 aprilie 1862, dintre reglementările căreia am aminti: dreptul autorilor de a reproduce şi vinde opera în tot timpul vieţii lor; dreptul moştenitorilor autorului de a se bucura de dreptul lor 10 ani după moartea autorilor (după care opera cădea în domeniul public şi oricine era liber să o reproducă); tipărirea, reproducerea operei fără voia autorului era sancţionată cu confiscarea în folosul autorului şi cu obligarea celui vinovat la plata unei sume de bani reprezentând echivalentul a 1.000 exemplare originale.

Legile drepturilor de autor în secolul XX
Din  28 iunie 1923 intra în vigoare Legea proprietăţii literare şi artistice caracterizată prin aceea că ea consacra dreptul autorului asupra operei sale independent de îndeplinirea vreunei formalităţi  şi prin aceea că asigura străinilor aceeaşi protecţie ca şi a naţionalilor, fără nici o condiţie de reciprocitate (aşa cum cerea legea anterioară). Dintre alte reglementări mai importante ale legii am aminti: prelungirea drepturilor moştenitorilor asupra operei de la 10 ani la 30 de ani după moartea autorului; limitarea transmisiunii drepturilor succesorale doar la părinţi  şi colaterali privilegiaţi, cu excluderea altor ascendenţi sau colaterali; dacă opera cădea în domeniul public – încetând să mai facă obiectul unui drept exclusiv – dreptul moral al autorului trecea Academiei Române, devenind un drept cu caracter perpetuu; dreptul autorului de a interzice publicarea unei opere nepublicate în timpul vieţii sale pentru un interval de 30 de ani.
Şi în perioada comunistă am avut asemenea reglementări,  cea mai importantă: Decretul nr. 321/1956 privind dreptul de autor. După cum subliniază juriştii, majoritatea textelor sale corespundeau la data elaborării reglementărilor moderne, iar tehnica redactării lor permitea interpretarea diferitelor dispoziţii în conformitate cu concepţiile dominante în doctrina europeană. Pentru vremea respectivă, erau reglementate normele de remunerare a autorilor şi pentru stabilirea tarifelor şi a modalităţilor de plată. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe  este un act normativ de o amploare neobişnuită în dreptul nostru (154 articole), care încearcă să ofere soluţii moderne „provocărilor” mai vechi sau mai noi ale dreptului de autor, încercând totodată să asigure şi alinierea legislaţiei ţării noastre la legislaţia UE.  Legea  din 1996 a suferit numeroase modificări prin Legea nr. 285/2004 (publicată în Monitorul Oficial nr. 587 din 30 iunie 2004) prin aceste modificări introducându-se sub protecţie drepturi noi, neavute în vedere de legea de bază, precum şi realizându-se transpunerea în dreptul intern a normelor comunitare apărute după Legea 8/1996.
Actul artistic in comunism era un serviciu prestat pentru ţară, actori, muzicieni sau scriitori lăsându-şi operele inregistrate, in cel mai bun caz, în baza unui contract de prestări servicii. Cu toate acestea, reglementările existau şi se încerca respectarea lor.

Probleme cu drepturile de autor în Gorjul comunist
Într-o adresă din 11 mai 1964 a Inspectoratului Regiunii Oltenia către Sfatul Popular al Raionului Târgu-Jiu se identifică o problemă legată de respectarea drepturilor de autor. Iată ce făcea cunoscut în această direcţie inspectorul regional Ilie M. Barbu: “-Sfatul Popular al Regiunii Oltenia-Comitetul Executiv-prin circulara nr. 33123 din 8 august 1960 către Sfaturile Populare Raionale a reamintit sarcinile pe care Sfaturile Populare Comunale le au pe linia dreptului de autor; -Sfatul Popular Regional Oltenia-Comitetul pentru Cultură şi Artă-prin circulara nr. 3751 din 28 ianuarie 1963 către Comitetele pentru Cultură şi Artă raionale a reamintit aceste sarcini trimiţând în copie şi o serie de HCM-uri în această privinţă; -Sfatul Popular Raion Tg-Jiu-Comitetul Executiv-prin circulara nr. 7987 din 16 august 1960 şi nr. 2264 din 18 febr. 1963, către Sfaturile Populare comunale din raion, a trasat sarcină de a se conforma întocmai actelor normative în vigoare în sensul de a nu se organiza nici o manifestaţiune cu muzică(hore, serbări, baluri, nunţi, logodne etc.) fără autorizaţie tip eliberată de Sfatul Popular Comunal pe raza căruia se organizează astfel de manifestaţiuni…”. Doar că nu în toate comunele Gorjului se pusese în aplicare legislaţia de atunci, se organizaseră manifestări fără aprobare. Iată ce constataseră inspectorii  pe teren în trim. IV/1963 şi trim. I/1964:
„-Uzinele Sadu din comuna Bumbeşti Jiu au organizat baluri.
-În com. Băleşti s-au organizat horele de Luca Aurel.
-În com. Ceauru, Butan Victor, Burlan Victor şi Stricăfier au organizat mai multe hore.
-În com. Ciuperceni, horele au fost organizate de Cidoiu Nicolae.
-În com. Cârbeşti s-au organizat hore de Prună Aurică.
-În com. Dobriţa s-au organizat hore de Furdui Nicu.
-În com. Leleşti, Burlan Constantin a organizat hore.
-Directorul Căminului Cultural din com. Moii a organizat baluri.
-În com. Peşteana Jiu, muzicanţii Mihu Constantin, Strinu Traian împreună cu Cazacu Aurel au organizat hore, iar directorul de Cămin Cultural a organizat baluri.
-În com. Runcu, muzicanţii Piţigoi Ion, Piţigoi Constantin şi Piţigoi Vasile au organizat foarte multe hore.
-În com. Teleşti s-au organizat hore de către Ţamfiu Constantin şi Trohonel I. Constantin, iar balurile au fost organizate de Gârbaciu Gheorghe.
În afară de aceste manifestaţiuni au mai fost depistate pe raza raionului Tg.Jiu, mai mult de 220 petreceri de muzică.”
Inspectorul regional Ilie Barbu făcea apel la autorităţile locale să aplice amenzile prevăzute de HCM 583/1960 pentru cei care nu achită şi nu urmăresc achitarea dreptului de autor(compozitor). Documentul rămâne interesant pentru prezent deoarece autorităţile monitorizau tot ce se întâmpla în domeniul artistic şi făceau eforturi de respectare a legislaţiei de atunci. Ca un paradox, acum avem legislaţie cu caracter european dar nu prea facem eforturi ca ea să fie respectată.

sursa: http://www.verticalonline.ro/cum-se-respectau-legile-in-comunism-drepturile-de-autor-in-gorjul-de-odinioara

0 Comments

0 Comments for this post

Leave A Reply

Dacă ai ajuns aici, vei primi niște „prăjiturele”.. informează-te!

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi: • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’) • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori. • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta; • Imbunatatesc eficienta publicitatii online. Ce este un “cookie”? Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Exista 2 categorii mari de cookie-uri: • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare). • Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori. Care sunt avantajele cookie-urilor? Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta. Care este durata de viata a unui cookie? Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului. Ce sunt cookie-urile plasate de terti? Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de a se adapta in functie de fiecare site: • Cookie-uri de performanta a site-ului • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor • Cookie-uri pentru geotargetting • Cookie-uri de inregistrare • Cookie-uri pentru publicitate • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: 1. Cookie-uri de performanta Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: - setarile volumului pentru video player - viteza de video streaming cu care este compatibil browserul Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. 2. Cookie-uri pentru geotargetting Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama. 3. Cookie-uri pentru inregistrare Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul. 4. Cookie-uri pentru publicitate Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie- uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie. 5. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site. 6. Alte cookie-uri ale tertelor parti Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor? Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi) De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): - Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel. - Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana). - Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search). - Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. - Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator. - Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor. Securitate si probleme legate de confidentialitate Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte site- uri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor: • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor. • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare. • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet. Cum pot opri cookie-urile? Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii: Cookie settings in Internet Explorer- http://support.microsoft.com/kb/196955 Cookie settings in Firefox- http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies Cookie settings in Chrome- http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Cookie settings in Safari- http://support.apple.com/kb/PH5042 Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/. Linkuri utile Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri: Microsoft Cookies guide- http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx All About Cookies- http://www.allaboutcookies.org/ IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/. Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri: • OUG 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice- http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php • www.youronlinechoices.eu/ro • Cookies – what are they and how do they work?- • http://www.guardian.co.uk/info/cookieshttp://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---increasing-and-enhancing-your-internet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspx

Închide